Příběh Počátky světa

Před mnoha staletími, kdy neexistovalo nic než chaos, se objevily první mocné bytosti. Ty se jako první oprostily od zmatečné doby a začaly tvořit současný svět. Tato stvoření, která jsou dnes známa jako Prastaří bohové, nejdříve vytvořili nebesa a zemi. Nejzásadnějším krokem bylo ale vytvoření života.

První zrozené stvoření, vytvořené těmito bohy, byly primitivní bytosti typu divokých zvířat a jim podobné. Vytvořili mnoho věcí, jejich akce byly zprvu příliš chaotické. A proto vytvořili, k obrazu svému, bytosti zvané Physis. Ty ale své stvořitele rázně odmítly a za své bohy je nikdy nepovažovali. Většina bohů se jim postupem času podvolila a začala Physis sloužit. Někteří ale odešli do vyhnanství.

Physis stvořili pět draků. Každý z nich opatruje jeden živel světa. Draci sesbírali semena ze světa Chaosu, která zbyla po Prastarých bozích. Nicméně jednoho semena se zhostili Titáni – ti totiž chtěli žit podle vlastních pravidel a semeno by jim to umožnilo. Draci se ale nechtěli semena vzdát, a proto vypukla velká válka. Titáni v ní byli poraženi, včetně původního Titána jménem Ymir. Z jeho rozlité krve se zrodily dvě nové rasy – trpaslíci a obři.

Obě rasy chtěly uniknout z útlaků draků, proto se schovali hluboko v jeskyních, kde časem objevily Starodávné brány. Z bran vyšla horda démonů a vyhoštění Prastaří bohové přitom byli rozešlí po celém světě. Démoničtí návštěvníci nejprve učili trpaslíky řemeslu, rychle v nich ale ztratili víru. Nezapomněli oslovit ani obry, společně s nimi se ve jménu chaosu zničit svět a rozpoutali válku.

Draci se nakonec proti společným silám démonů a obru podařilo těsně zvítězit. Stálo je to ale příliš energie, a tak se museli ponořit do hlubokého spánku. Trpaslíci byli tedy volní a mezitím se přesunuli na jih, kde vybudovali království Urgand.